• Ak máte pocit, že štandardné programy už nepostačujú pre riadenie vašej spoločnosti, jej obchodu, služieb, výroby, ste na správnom mieste

 • To isto platí, ak programy, ktoré ste doteraz používali neriešia špecifiká vášho biznisu.

 • Prečo si to myslíme - čítajte ďalej.

 • máte dostatok informácií o zásobách vo svojich skladoch ? Nestáva sa, že vám kvôli ich nedostatku unikajú obchodné príležitosti alebo ich nakúpite priveľa a ostávajú vám "ležiaky"? Myslíte si, že statické minimálne a maximálne množstvo v skladovej karte, ktoré si častokrát vaši pracovníci "vycucajú z prsta" sú dostatočnými podkladmi pre objednávanie? A sú tieto informácie pri šírke vášho sortimentu vôbec manuálne udržiavateľné?

 • Riziko nedostatku tovaru alebo vzniku ležiakov

  Viete rýchlo identifikovať zásoby, kde vám hrozí neschopnosť dodávať - alebo opačne riziko vzniku "ležiakov"?
  Takéto vákuum pred ďalším príjmom na sklad vzniká napr. pri zmene obrátkovosti zásob. Z trendov v predaji vás vieme na takéto riziko upozorniť. Rovnako trend nás môže upozorniť na to, že je potrebné sa zbaviť niektorých zásob vhodnými obchodnými stratégiami.

 • viete využiť informácie  z vášho informačného systému pre riadenie a rozhodovanie ?
  Potrebujete vedieť, ako dopadajú vaše obchody, zákazky, financie, výroba, a to dokonca aj podľa údajov, ktoré štandardné informačné systémy neevidujú (sú to údaje alebo aj väzby medzi údajmi odbytu, výroby, marketingu, CRM  alebo akýmikoľvek evidenciami, ktoré dávajú zmysel vašej stratégii a sú vašim know how).

 • potrebujete riadiť výrobu ?
  Jednoduchú alebo aj zložitú s automatizovaným plánovaním a rozvrhovaním pomocou Ganttovych diagramov

 

 • objednávate automatizovane a podľa informácií o trendoch v predaji vašich  produktov?
  Bolo by vhodné, vedieť sa  rozhodnúť, či zásoby sa budú môcť v ďalšom období použiť aj z prevádzok, na ktorých je ich spotreba nízka a tak zbytočne nenakupovať?

  Objednávky podľa trendov v obrátkovosti


 • Máte záujem optimalizovať dodávky z centrálneho skladu predajným miestam podľa ich prijatých objednávok alebo ich dynamiky obchodovania?
 • uvažujete o obchodovaní cez internet ?

 • Obchodujete alebo spracovávate kameň, plechy, sklo?
  potrebujete vedieť nielen koľko m2 alebo m3 ale aj v akých rozmeroch to máte v sklade?
 • Potrebujete vedieť, ako úspešné sú vaše obchody, zákazky, výroba. Aká je pritom platobná disciplína zákazníkov? A to dokonca aj podľa údajov, ktoré štandardné informačné systémy neevidujú (sú to údaje alebo aj väzby medzi údajmi odbytu, výroby, marketingu, CRM  alebo akýmikoľvek evidenciami, ktoré dávajú zmysel vašej stratégii a sú vašemu  know how). Je zaujímavá informácia, kto, kedy posledný raz oslovil klienta, kedy mu bola poslaná posledná ponuka? A to pri manažérskych vyhodnoteniach obratu, zisku a pod?

 • potrebujete riadiť výrobu ?
  Jednoduchú alebo aj zložitú s automatizovaným plánovaním a rozvrhovaním pomocou Ganttovych diagramov

 • riadite zložité projekty
  - stavebné, výrobné, organizačné ?

 • potrebujete optimalizovať logistiku - vnútornú alebo smerom k odberateľovi?  Vedieť kedy, čo, komu, v akom dopravnom prostriedku, s akým vyťažením?

 • ste vo fáze enormného rastu svojho businessu, alebo vidíte, že sa niečo prudko mení? A neviete to zvládnuť?

 • vedeli by ste využiť  software (informačný systém), ktorý sa prispôsobí vašim strategickým zámerom a taktikám, alebo sa budete naďalej prispôsobovať tomu, čo dokáže sériové riešenie?
 • predávate zostavy nábytku, dielov, pomníkov  a pod.
  pritom tie isté diely sa dajú použiť vo viacerých zostavách a potrebujete vedieť, koľko zostáv ste schopní poskladať z dielov na sklade? Nielen to ale aj koľko z nich je rezervovaných a koľko voľných?
  Chceli by ste automatizovať cenotvorbu zostáv a to nielen ako jednoduchý súčet cien dielov?

 • nezvládate cenotvorbu a údržbu cenníkov

 • tvorba ciena až dodatočne ste zistili, že predávate s príliš nízkou maržou, alebo dokonca so stratou?

  Číselník vami obchodovaných nomenklatúr je veľký a ani s veľkým množstvom personálu nemáte istotu, že sú ceny správne stanovené?

  Hľadáte riešenie, ktoré Vám pomôže aj pri dynamických zmenách v kurzoch cudzej meny aké vidíte dnes a vysporiada sa s návrhom predajných cien aj na existujúcich  zásobách?

Je to len malá časť výpočtu ťažkostí, ktoré trápili našich klientov. Dnes ich majú vyriešené, alebo ich spoločne riešime.  Je dobré, keď sa vie prispôsobiť software obchodnej stratégii a nemusí sa  obchodná stratégia prispôsobovať obmedzeným možnostiam  informačného systému. Množstvo funkčností poskytujeme v základnom riešení  a ak toto nestačí, ponúkame  možnosť rýchleho vývoja aplikácie podľa vašich obchodných alebo výrobných stratégií a taktík.

Pre informačný systém KARAT v kombinácii so skúseným dodávateľom naozaj platí, slogan :
"Prispôsobí sa Vašej firme".


Pri jeho zavádzaní ponúkame naše viac ako 25 ročné know-how z riadenia distribúcie, obchodu, výroby a služieb.

 

 

 

Pozrite si i ďalšie informácie na našich stránkach a neváhajte sa s nami spojiť. Radi budeme s vami hľadať "Vaše optimálne riešenie".

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.