Hľadáte informačný systém, ktorý podporí vaše podnikanie a zaistí rozvoj firmy?

Informačný systém KARAT vám umožní úspešne plánovať a rozhodovať. Povedie vás k efektívnemu využívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. Mnohoročné skúsenosti dodávateľa informačných systémov nás zaväzujú, aby sme aj vám pomohli obstát a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

Informačný systém KARAT je vyvíjaný softvérovou spoločnosťou KARAT software, a.s. so sídlom v Přerove. Slovenskú legislatívu pripravuje jej dcéra KARAT software, s.r.o., so sídlom v Nitre.

Naša spoločnosť implementuje KARAT od r.2006. Informačný systém poskytuje množstvo funkčností už v základe.  Pre klientov, ktorí požadujú, aby sa informačný systém úplne prispôsobil ich procesom a kalkuláciám, vyvíjame úpravy softvéru nástrojmi pre rýchle programovanie. Rovnakými nástrojmi, ako používajú pracovníci výrobcu pri vývoji štandardu.


| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.